– Eg gler meg til å ta fatt på alle dei viktige sakene vi skal handsame i år, smiler 16-åringen.

– Vi er mange nye i år, så vi treng nok litt innkøyring, men det lovar veldig godt, seier ho.

Ungdomsrådet er sett saman av ungdomar frå heile kommunen. Representantane vert valde frå ungdomsskulane, i tillegg til Volda vidaregåande skule og Ørsta vidaregåande skule.

– Vi manglar dessverre representantar frå Ørsta vidaregåande i år, så om det er nokon som går der, oppmodar vi dei om å ta kontakt, seier ho.

Rådet har som oppgåve å syte for at born og unge sitt ve og vel vert teke omsyn til i Ørsta kommune. Dei møtast om lag ein gong i månaden og handsamar aktuelle saker.