Widerøe kuttar avgangar og aukar prisane på flygingane til og frå Florø lufthamn.

Det melder Firdaposten.

Til liks med Oslo-flygingane til og frå Ørsta-Volda lufthamn, Hovden, vert Florø lufthamn kommersialisert frå 1. april, og ruteopplegget der er no klart. Kvardagsrutene vert kutta med ein avgang, og maksprisen aukar med 500 kroner ein veg.

Overfor Møre-Nytt seier kommunikasjonsdirektør Richard Kongsteien at Widerøe no er i sluttfasen med opplegget for Hovden frå 1. april.