«Bevar bomberommet og skyttarlokala og bygg det nye samfunnshuset over»