Krev umiddelbare tiltak for å sikre drifta på flyplassen

foto