Kongens fortenestemedalje til Kjell Anders Viken

foto