Førebur rettssak etter solenergikonflikt, har erstatningskrav på 12 millionar kroner

foto