Fire år sidan pelsdyrforbodet

Ventar framleis på erstatning

Pelsdyrbøndene ventar enno på erstatning, fire år etter at næringa deira vart forbode. (arkivfoto)  Foto: Svein Nordal

Nyheiter

14. januar i 2018 vart den politiske hestehandelen som la ned forbod mot pelsdyrnæringa offentleggjort. 1460 dagar seinare ventar bøndene framleis på erstatning.