Oppgjeret for Bjørke er i gang

Ørsta krev 180 mill - men Volda vil ikkje gi ei krone

Forhandlingsnemndene i Ørsta og Volda kommuner stilte fredag morgon til møte i Ørsta der ei skjønsnemnd no skal avgjere spørsmålet kring kompensasjon etter grensejusteringa.  Foto: Roy-Arne Folkestad

Nyheiter

- Vi skal ha 180 millioner kroner, krev Ørsta kommune.