Sjå bilete og video

Slik har Gyda vore i Ørsta

Ekstremveret Gyda nærmar seg slutten torsdag kveld. Særleg Follestaddalen har vorte råka.
Nyheiter

Likevel har skadane vore færre enn venta, ut i frå dei enorme vassmengdene som har kome i form av nedbør og snøsmelting.