- Ser ut til å ha gått betre enn frykta

Ordførar Stein Aam stoppa på Høgebrua på veg til jobb, for å sjå på elva.  Foto: Svein Aam

Nyheiter

Det har førebels ikkje kome meldingar om alvorlege hendingar knytt til flaumen i Ørsta i løpet av natta.