Lake Follestaddal

Det er enorme mengder med vatn i Follestaddalen etter over eit døgn med svært mykje nedbør. Fleire stader har det danna seg store innsjøar.
Nyheiter

Møre-Nytt var på ein rundtur i dalen torsdag føremiddag. Då var det vatn over alt. Over vegane, på markane, ned dalsidene. Bekker gjekk der bekker ikkje skal gå.