– Trur det skal gå bra med campingen

Urkeelva var faretrugande stor torsdag ettermiddag. Urke camping vart likevel vurdert som trygg.
Nyheiter

– Vi fekk faktisk vatn opp i sanitæranlegget frå elva i oktober. Då var det styrtregn. Denne gongen er det annleis, og eg trur det skal gå bra, seier Nina Prestegarden, drivar av Urke landhandel og Urke camping.