Kommunedirektøren

Vil ha færre flyktningar

Ørsta er bedne om å ta i mot 28 flyktningar i 2028. – Det er ikkje kommunen i stand til, skriv kommunedirektøren.

Kapasitet: Ørsta kommune har ikkje kapasitetet til å ta i mot fleire enn tjue flyktningar i 2022, meiner kommunedirektøren. 

Nyheiter

Formannskapet skal kom ande veke ta stilling til kor mange flyktningar Ørsta kommune skal ta i mot i løpet av 2028. Kommunedirektøren meiner Ørsta er for hardt pressa til å ta i mot det talet Integrerings- og mangfaldsdirektoratet (IMDi) ynskjer.