Melsgjerdet-naboane klagar Ørsta kommune, VØR og Statsforvaltaren inn for Sivilombodet

Melsgjerdet-naboane Nils Olav Brekke, Olaug Brekke Harbak og Knut Brekke klagar på sakshandsaming og vedtak i samband med utbygginga av Melsgjerdet industriområde.

VØR sitt anlegg reiser seg, men no er selskapet klaga inn for Sivilombodet, saman med Ørsta kommune og Statsforvaltaren.  Foto: Roy Arne Folkestad

Nyheiter

Klagen er stila til Sivilombodet, og dei som vert påklaga er Ørsta kommune, Volda og Ørsta Reinhaldsverk og Statsforvaltaren i Møre og Romsdal.