Ekstremvêret Gyda

«Som eit lite badekar med vatn»

Nokre stader kan nedbørsmengdene vere som eit lite badekar med vatn per kvm. Det er Meteorologisk institutt sin skildring av ekstremvêret «Gyda».

Kartet syner kvar det er forventa nedbøren kjem. Ørsta og Volda ligg i utkanten av det verste, men Hjørundfjord-området ser ut til å få svært mykje nedbør.  Foto: Meteorologisk institutt.

Nyheiter

Ekstremvêret er allereie i gang. Somme stader regnar det no tett.