«Den einaste andre som ikkje har møtt var statsråd!»

- Den einaste andre i Volda kommunestyre som jamnt ikkje har møtt i Volda kommunestyre denne perioden er Jon Georg Dale. Men han var jo statsråd, kommenterer Volda-ordførar Sølvi Dimmen (og Jon Georg fekk difor fritak).

Ordførar Sølvi Dimmen.   Foto: Arkiv Roger Oldeide, Fjordingen.

Nyheiter

Ordførar Dimmen viser til at det er fleire i Volda kommunestyre som er sjølvstendig næringsdrivande, og at Lødemel difor ikkje står i noka særstilling.