Pandemien

Hardt råka skule

– Vi er vel halvparten av elevane i dag. Anten er det koronasmitte, karantene, anna sjukdom, eller at ein vegrar seg for å gå på skule.

Smitteutbrot: Fleire elevar ved Dalane skule er heime grunna koronautbrot. 

Nyheiter

Det fortel rektor Audhild Baarholm Øye ved Dalane skule.