Kommunen åtvarar

- Farleg samanfall av pøsregn, høg temperatur og sterk vind

Auka temperatur, sterk vind og uvanleg store nedbørsmengder. Det vil gje ein heilt spesiell situasjon med stor fare for flaum og skred.

Svært mykje nedbør er på veg.  Foto: Arkiv

Nyheiter

Ørsta kommune sitt apparat er sett i beredskap i samband med ekstremvêret «Gyda» som skal kome inn over området onsdag og torsdag.