Har hatt rekrutteringsproblem. Men no søkjer sjukepleiarar jobb i kommunen

Ørstaheimen 

Nyheiter

Ørsta kommune har i ein periode hatt vanskar med å få tak i sjukepleiarar. Men no kan det sjå ut som at tiltak kan ha gitt effekt: