- Takk for ein uvurderleg innsats for oss bønder gjennom fleire tiår, Åshild!

Åshild Steinnes mellom dei takksame bøndene Knut Hustad og Odd Bjarne Bjørdal.  Foto: Svein Nordal

Nyheiter

Opp gjennom åra har du blant anna spart oss for enorme summar i tap for for seint innsende søknader.