– Dette er prestisjeprosjektet til fylkeskommunen

Den nye Ørsta vidare- gåande skule og Ørsta kulturhus skal opne hausten 2024. Då skal kommunen eige kulturhusdelen.

God Stemning: Ordførar Stein Aam, prosjektleiar Jan Lidvar Vikestrand i Ørsta kommune, byggje- og eigedomssjef Per Olaf Brækkan i fylkeskommunen og prosjektleiar Ingvild Nistad i fylkeskommunen kan knapt vente på å kome i gang med detaljplanlegginga av det nye Ørsta kultur- og kompetansesenter. 

Nyheiter

Og kanskje vert restaurant- og matfag ein del av den nye bygningsmassen. Det skjer viss Ørsta kommune kjøper heile den eksisterande «husmorskulen», noko som skal bli vurdert dei komande månadene.