Her passar det godt med bustader

Fortetting sentralt i bygda vil vere ein god ide, kom det fram på møtet.  Foto: Google maps

Nyheiter

Nyleg var det møte mellom kommunen, grunneigarar og bygdesentralen i Barstadvika, og det vart diskutert kvar det er mest fornuftig å etablere bustadområde.