Høgsterett: Aurstad får handsama anke i lagmannsretten

Lagmannsretten sa fyrst nei til å handsame anken frå Cato Aurstad. No har Høgsterett sett denne avgjerda til sides, og lagmannsretten må handsame anken.

Tilfreds: Advokat Vegard Aaløkken (t.v) er nøgd med utviklinga i Aurstad-saka. 

Nyheiter

– Vi er tilfreds med kjennelsen, seier Cato Aurstad sin advokat, Vegard Aaløkken, til nettstaden nett.no.