Det kan verte stopp i renoveringa av kyrkjene

Nordre Vartdal kyrkje er under rehabilitering.  Foto: Rune Sæbønes

Nyheiter

Det kan verte ein stopp i rehabiliteringa av Vartdal kyrkje. Det er for 2022 ikkje budsjettert midlar til vidare vedlikehald.