Vurderer å selje seksten dekar til bustadfelt på nedre Mo

Her på nedre Mo vurderer grunneigarane å selje seksten dekar til bustad-føremål.  Foto: Google maps

Nyheiter

Heidi Engeset og Nils Arne Mo tilbyr Ørsta kommune å få kjøpe seksten dekar til bustadfelt på nedre Mo i Ørsta.