Vil ha kommunalt fritidskort

Arild Iversen (KrF) fekk gehør for forslag om å innføre kommunalt fritidskort i Volda.   Foto: Svein Aam

Nyheiter

Volda har vore prøvekommune for ordninga med fritidskort, men den nye regjeringa har gått inn for å skrote ordninga.