– Inga plikt til å hente barn i aksjonerande barnehagar

– Her vel PBL å gjennomføre ein aksjon som går ut over borna, foreldra og arbeidsgjevarane, framfor den som faktisk står bak forslaget dei reagerer på.

Reagerer: Fredric Holen Bjørdal reagerer på at barnehagar aksjonerer mot barn og foreldre, og ikkje regjeringa. 

Nyheiter

Det seier advokatfullmektig Fredric Holen Bjørdal.