Oteren forsyner seg grovt av lokale villaksstammer

Oter fotografert i Vikeelva for eit par år sidan.  Foto: Arkiv Roy-Arne Folkestad

Nyheiter

Oteren er ei utfordring for villaksen i mange elvar, men medan mange stammer klarer seg godt, vert andre nærast utraderte: Faretruande mange laks i Søre-Vartdalselva vert eten av oter – medan laksen i Aureelva i Sykkylven i stor grad unngår same lagnad.