No har kommunen søkt om nedsett fartsgrense på smal og svingete Melsveg

Her er det for fort med 80 km/t - er Ørsta kommune og fylkeskommunen samde om.  Foto: Roy-Arne Folkestad

Nyheiter

Delar av Melsvegen har i dag fartsgrense på 80 kilometer i timen. Ørsta kommune har no kome med eit formelt ønske til vegeigar Møre og Romsdal fylkeskommune om at fartsgrensa på denne strekninga vert sett ned til 60 kilometer i timen.