Aurstad sin forsvarar

- Ikkje overraska over avgjerda i Høgsterett

Forsvararane til Aurstad, Vegard Aaløkken og Jan Erik Teigum.  Foto: Joachim Åsebø

Nyheiter

- Det er litt tidleg å seie noko om konsekvensane av at Høgsterett har oppheva frifinninga av Aurstad-rådgivar. Men eg konstaterer at eit advokatforma har forsømt seg, og eg er ikkje overraska over det Høgsterett no har gjort fordi rettsvernet ikkje var teke opp i saka, noko det burde.