Hans Olav har fått svar

Desse stillingane kan forsvinne i kommunen neste år

Hans Olav Myklebust har fått svar på sitt spørsmål om stillingskutt i framlegget til 2022-budsjett.  Foto: Arkiv Svein Nordal

Nyheiter

Frp-politikar Hans Olav Myklebust har stilt spørsmålet om det er framlegg frå kommunedirektøren på å redusere tal stillingsheimlar nokon stad i 2022-budsjettet, og han har no fått svar frå kommunedirektøren.