- Vi treng ro i sjukeheimane

Eldrerådet i Ørsta krev ro om sjukeheimane i kommunen.

Ørsta rådhus.  Foto: Ørsta kommune

Nyheiter

- Eldrerådet i Ørsta går imot forslag om omgjering av Vartdal helsetun og Hjørundfjordheimen til bufellesskap. Drifta må halde fram i 2022 som for 2021 og finansierast deretter. , heiter det i ei fråsegn.