Ørsta får ekstra millionar, vil redusere tappinga av sparebøssa

Overføringar: Ørsta får kring fem millionar kroner i auka overføringar frå staten. 

Nyheiter

Ørsta kommune får samla 4,981 millionar kroner meir i overføringar dersom den nye regjeringa sin tilleggsproposisjon til statsbudsjettet vert vedteke.