Juristar usamde om tingretten

Dei tidlegare sorenskrivarane i Volda, Molde og Kristiansund meiner domstolsreforma kan reverserast. Ein Volda-advokat ber om at det ikkje skjer.

Tidlegare sorenskrivar Elisabeth Wiik i Søre Sunnmøre tingrett.   Foto: Arkiv

Nyheiter

Temperaturen er høg etter at den nye regjeringa i regjeringsplattforma opna for at domstolsreforma kan reverserast.