Er ikkje imot masseuttak, men vil ha sikra drikkevasskjelda

Nyheiter

Jon Helge Bjørndal vert nabo med masseuttaket i Flåvika. Han har ikkje noko imot etableringa, men varslar at drikkevatnet hans må sikrast for framtida.