No vert folk inviterte til å kome med idear for å gjere denne bygda meir attraktiv

Denne velkomsten møter folk som kjem til Hornindal.  Foto: Roy-Arne Folkestad

Nyheiter

Korleis kan ein vidareutvikle Hornindal og gjere bygda ennå meir attraktiv for folk som vurderer å flytte heim?