Domstolendring gjer Volda-ordføraren glad

Lovar at tingretten kjem tilbake

Den nye regjeringa varslar at den vil gjeninnføre strukturen for domstolane før domstolsreforma av 2021. Det betyr at Søre Sunnmøre tingrett i Volda blir gjenoppretta, og får sin eigen sorenskrivar igjen.

Gjenoppstår Søre Sunnmøre tingrett i Volda gjenoppstår, takka vere den nye Ap/Sp-regjeringa.   Foto: Terje Engås

Nyheiter