Huseigarar nedanfor hogstfelt fryktar auka rasfare

Dei som bur i bustadfeltet Grøthaugen i Follestaddalen fryktar at uttak av granfeltet i fjellsida ovanfor husa deira vil medføre auka skredfare. - Storm i eit vassglas, meiner grunneigaren, som fortel at Allskog skal ta ut heile granfeltet ovanfor bustadfeltet dei komande vekene.

Lausmasseskredet i 2013.  Foto: Arkiv

Nyheiter

I ein epost til NVE minner ein av naboane i bustadfeltet om at det i 2013 gjekk eit lausmasseskred ved sida av det planlagde hogstfeltet, og skriv så blant anna: