Staten held på ansvaret for flyrutene

Den avtroppande regjeringa Solberg foreslår å avslutte arbeidet med å overføre ansvaret for statlege flyrutekjøp til fylkeskommunane.

Widerøe: Det er flyselskapet Widerøe som har kontrakta på flygingar til og frå Ørsta – Volda lufthamn. 

Nyheiter

Det går fram i forslaget til statsbudsjett som vart lagt fram tysdag.