Skipstunnelen i rute, skal vere ferdig om fem år

Stad skipstunnel skal stå ferdig om fem år.  Foto: ILLUSTRASJON: KYSTVERKET

Nyheiter

Regjeringa prioriterer 440 millionar kroner i 2022 til bygging av Stad skipstunnel.

I 2022 er det planlagt å lande hovudentreprisen. Planlagt anleggsstart er i 2023 - og ferdigstilling i løpet av 2026.

Målet med prosjektet er å betre framkomelegheita og tryggleiken for sjøtransporten som skal passere Stadlandet.