Skal kontrollere om alt er på stell i Ørsta-barnehagane

Barnas Vel er ein av dei kommunale barnehagane i Ørsta. 

Nyheiter

Statsforvaltaren opnar no tilsyn for å kontrollere om Ørsta kommune som barnehagemyndigheit følgjer regelverket i barnehagelova med forskrifter.