Kritisk for å få ferdig klyngetunet ved Øye-hotellet

- På grunn av fylkeskommunen si mangslungne endring av våre planar er både planlegginga og oppstarten av utbygginga forseinka. Dette er kritisk for ferdigstillinga våren 2022.

Klyngetunet og hotellet.  Foto: Skisse

Nyheiter

Det skriv sivilarkitekt Knut Brekke i ein epost til Ørsta kommune.