Heiter det Bjørnanakken, Bjønnanakken – eller Bjønnabakken?

Det er den 450 meter høge fjellnakken om lag midt på bildet som no skal namnsetjast på nytt.  Foto: Google Maps

Nyheiter

Kjært barn har mange namn, utan at vi skal hevde at dette lokale turmålet på Standaleidet er kjært. Men eit namn har dette turmålet. Og i samband med adressering har Språkrådet bede om namnesak for denne fjellnakken.