«Tel økonomisk vinning meir enn vern av det rike livet i fjordane våre?»

Torskeoppdrett.  Foto: Arkiv Sunnmørsposten

Nyheiter

- Om Statsforvaltaren gjev konsesjonar for torskeoppdrett i Voldsfjorden og Hjørundfjorden tel økonomisk vinning meir enn vern av det rike livet i fjordane våre.