Fritid og romantisering gjorde fjellturen til allemannseige

Å gå på fjelltur for moro skuld er eit relativt nytt fenomen. Under framveksten av nasjonalromantikken blei fjellet og fjellnaturen dyrka som noko særnorsk. I kombinasjon med at folk etter kvart fekk meir fritid blei fjellturen ein del av den norske folkesjela.

– Nordmenn har sjølvsagt alltid gått, både i fjellet og andre stadar, men lenge gjekk ein fordi det var nødvendig. Ein gjeta, frakta, dreiv handel og gjekk for å komme seg rundt generelt, seier professor Ingun Grimstad Klepp.   Foto: Andrea Sæverud / NPK

Nyheiter

– Nordmenn har sjølvsagt alltid gått, både i fjellet og andre stadar, men lenge gjekk ein fordi det var nødvendig. Ein gjeta, frakta, dreiv handel og gjekk for å komme seg rundt generelt, seier professor Ingun Grimstad Klepp ved Oslomet til Nynorsk pressekontor.