"Kommunen har hatt ei saksbehandling som er svært uprofesjonell, useriøs og lite respektfull"

Huseigaren i Fonnavegen i Ørsta krev beklaging, og at kommunen betalar saksutgifter og oppreising.  Foto: Svein Aam

Nyheiter

Ein huseigar i Fonnavegen i Ørsta krev at Ørsta kommune går ut med ei offentleg beklaging til henne, og betalar 41.275 kroner.