Dette meiner næringslivet i Volda om plasseringa av Vinmonopolet

Vinmonopolet har i mange år halde til på Spinneriet i Volda.  Foto: Vinmonopolet.

Nyheiter

Eit klart fleirtal (vel 79 prosent) av medlemmene som tok del i ei spørjeundersøking om plassering av Vinmonopol i Volda, meiner at flytting av polutsalet frå Spinneriet kjøpesenter vil svekke handelsutviklinga i sentrum.