Sterkt uroa over sjukepleiarmangelen

– Politikarane må sikre at sjukepleiarane blir verande i Ørsta ved å få ned belastninga og å auke lønna

Krev: Fylkesleiar i NSF Møre og Romsdal, Trine Bruseth Sevaldsen, vil at politikarane i Ørsta gjer vedtak som sikrar rekrutteringa av sjukepleiarar i kommunen. 

Nyheiter

Fylkesleiaren i sjukepleiarforbundet er sterkt bekymra over at ufaglærte og assistentar jobbar i sjukepleiarstillingar i Ørsta kommune.