Snikk snakk med Skjalg:

«Forundring og forferdelse»

Skjalg Longva har si eiga spalte i Møre-Nytt.  Foto: Svein Aam

Nyheiter

Sommaren 1949 dumpa det eit rekommandert og anonymt brev ned i postkassa til prost Karl Roald på Stranda. Han hadde tidlegare vore prest i Ørsta prestegjeld og leiar i skulestyret på Vartdal. No vart han skulda for fusk og fanteri i leiarvervet.