Søkjer om å selje alkohol via internett

Oslofirmaet Lokalbrygg AS har for andre gong på godt under eitt år søkt Volda kommune om å få selje alkoholhaldige drikkar via internett.  Foto: Arkiv Sunnmørsposten

Nyheiter

Selskapet Lokalbrygg AS med forretningsadresse i Oslo har søkt om ordinært salsløyve for sal av alkoholhaldig drikk gruppe 1 (inntil 4,7 volumprosent) på internett, med utlevering via posten i Volda kommune.